uvod1
 
Lesnická výzva II
 

LESY A LESNÍCI POTŘEBUJÍ POMOC K PŘEKONÁNÍ DOPADŮ NEJVĚTŠÍ KALAMITY V NOVODOBÉ HISTORII !

uvod7
 
Lesnická výzva II
 

I když to nemusí být na první pohled patrné, katastrofa v lesích se dotýká všech občanů v ČR!

uvod3
 
Lesnická výzva II
 

Kvalifikovaný odhad ekonomických dopadů kůrovcové kalamity na lesní hospodářství v ČR za období 2018-2020 činí již téměř 100 miliard korun!

uvod4
 
Lesnická výzva II
 

Lesy jsou zásobárnou vody. S razantním úbytkem lesních porostů se dramaticky zvýší nejen riziko vysychání krajiny, doprovázené nedostatkem zdrojů pitné vody, ale i riziko povodní !

uvod5
 
Lesnická výzva II
 

Jedním z podstatných předpokladů zvládnutí současné plošné kalamity je vzájemná solidarita společnosti s lesníky a vlastníky lesů i solidarita jednotlivých lesnicko-dřevařských subjektů mezi sebou.

uvod6
 
Lesnická výzva II
 

- Je nutné zajistit bezpečnost návštěvníků lesů a včas vytěžit suché porosty, které by ohrožovaly návštěvníky!

uvod2
 
Lesnická výzva II
 

Tak jako v minulosti lesníci s kalamitou bojují a v boji vytrvají. Lesy se ale při takto rozsáhlé přírodní katastrofě i při sebezodpovědnějším přístupu vlastníků lesů neobejdou bez rychlé a účinné pomoci státu !

Lesnická výzva II

K POMOCI S PŘEKONÁNÍ DOPADŮ NEJVĚTŠÍ KALAMITY V NOVODOBÉ HISTORII

Profesní organizace v lesnicko-dřevařském sektoru jsou si vědomy složité situace související s covidovou pandemií a jejími dopady. Přesto považují za důležité upozornit na to, že problém dlouhodobých dopadů sucha a kůrovcové kalamity byl v roce 2020 stejně velký jako v roce předcházejícím a stabilizace a dostatečná robustnost systému péče o lesy a jejich obnovu je pro společnost zcela zásadní.

Kompletní text lesnické výzvy